Nyheter

Utvikler ny metode for slamrensing

18.05.2017

I et tett innovasjonssamarbeid med Morefish AS, jobber Tjeldbergodden Rensefisk med å utvikle en ny metode for slamrensing av avløpsvannet.les mer

Ilandføring av gass snudde en negativ trend i hvitflekkommunen Aure

15.05.2017

Statoil vil feire at det snart er 20 år siden gassen fra Heidrun-feltet ble ført i land til Tjeldbergodden.les mer

-Et langt steg nærmere for Aure-Hitra

13.05.2017

I den nye kostnadsnøkkelen for fergedrift ligger det an til at Møre og Romsdal får 44 millioner ekstra.les mer

Tjeldbergodden Utvikling AS (TBU)

TBU er et utviklingsselskap som har som formål å skape økt industriaktivitet på Tjeldbergodden og i regionen rundt.

På Tjeldbergodden har man rik tilgang på energiressurser og andre industrielle innsatsfaktorer, som kan skape grunnlag for nye og spennende produksjoner. Særlig gjelder dette innenfor prosessindustri og marin produksjon.

TBU i sin nåværende form ble etablert i 2006, hvor viktige aktører for økt industriaktivitet på Tjeldbergodden, forente sin innsats i et felles utviklingsselskap.

Våre hovedsatsingsområder er:

Å videreutvikle Bioparken i samarbeid med selskapene som har landbasert oppdrett på industriområdet.

Å være kontaktpunkt, markedsfører og samarbeidspartner for industriaktører som vurderer Tjeldbergodden som interessant for ny produksjon.

Å arbeide for konkurransedyktige rammebetingelser for industriell verdiskaping basert på naturgass.

Presentasjonsfilm

Tjeldbergodden på 2 minutter.