Nyheter

iLaks: "Vil bli en ganske stor produksjon på land"

17.03.2017

Alle forhold tilsier at det vil bli en ganske stor produksjon på land. Den utviklingen vil Njord Salmon være med på.les mer

Vil doble antall ansatte og kapasiteten

16.03.2017

Tjeldbergodden Rensefisk AS i Møre og Romsdal vokser stadig og rognkjeks-produsenten er nå i kommersiell drift.les mer

Nå er pilotanlegget i gang med å produsere hydrogen

03.02.2017

Kan bli en fremtidig energigullgruve.les mer

Tjeldbergodden Utvikling AS (TBU)

TBU er et utviklingsselskap som har som formål å skape økt industriaktivitet på Tjeldbergodden og i regionen rundt.

På Tjeldbergodden har man rik tilgang på energiressurser og andre industrielle innsatsfaktorer, som kan skape grunnlag for nye og spennende produksjoner. Særlig gjelder dette innenfor prosessindustri og marin produksjon.

TBU i sin nåværende form ble etablert i 2006, hvor viktige aktører for økt industriaktivitet på Tjeldbergodden, forente sin innsats i et felles utviklingsselskap.

Våre hovedsatsingsområder er:

Å videreutvikle Bioparken i samarbeid med selskapene som har landbasert oppdrett på industriområdet.

Å være kontaktpunkt, markedsfører og samarbeidspartner for industriaktører som vurderer Tjeldbergodden som interessant for ny produksjon.

Å arbeide for konkurransedyktige rammebetingelser for industriell verdiskaping basert på naturgass.

Presentasjonsfilm

Tjeldbergodden på 2 minutter.