Nyheter

Vil sette nye rekorder i jubileumsåret

04.06.2017

Tjeldbergodden har hårete mål.les mer

Fylkene sammen om ferge Aure-Hitra

30.05.2017

Møre og Romsdal fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune har gått sammen om å få etablert fergeforbindelse mellom Aure og Hitra. les mer

Første andregenerasjon med rognkjeks er klar

22.05.2017

Tjeldbergodden Rensefisk har nylig fått stamfisk som ikke er villfanget, frem til å gyte. Andre generasjon rognkjeks i oppdrett er dermed oppnådd, opplyser daglig leder Svein Martinsen. les mer

Tjeldbergodden Utvikling AS (TBU)

TBU er et utviklingsselskap som har som formål å skape økt industriaktivitet på Tjeldbergodden og i regionen rundt.

På Tjeldbergodden har man rik tilgang på energiressurser og andre industrielle innsatsfaktorer, som kan skape grunnlag for nye og spennende produksjoner. Særlig gjelder dette innenfor prosessindustri og marin produksjon.

TBU i sin nåværende form ble etablert i 2006, hvor viktige aktører for økt industriaktivitet på Tjeldbergodden, forente sin innsats i et felles utviklingsselskap.

Våre hovedsatsingsområder er:

Å videreutvikle Bioparken i samarbeid med selskapene som har landbasert oppdrett på industriområdet.

Å være kontaktpunkt, markedsfører og samarbeidspartner for industriaktører som vurderer Tjeldbergodden som interessant for ny produksjon.

Å arbeide for konkurransedyktige rammebetingelser for industriell verdiskaping basert på naturgass.

Presentasjonsfilm

Tjeldbergodden på 2 minutter.