Økt aktivitet i Bioparken

Norge er verdens største produsent innen oppdrett og produserer ca. 1/3 av all oppdrettslaks i verden. Tjeldbergodden ligger  i Midt-Norge, som er Norges største oppdrettsregion, med hovedsetet av oppdrettsaktiviteten hos våre naboer i vest – øyeregionen Hitra og Frøya.

På Tjeldbergodden er spillvarme fra metanolanlegget tatt i bruk til landbasert fiskeoppdrett. Vanligvis blir denne type energi ikke utnyttet, men på Tjeldbergodden har man klart å legge til rette for dette. Erfaringene viser at energien i spillvarmen er en viktig ressurs innenfor marin produksjon.

Metanolanlegget på Tjeldbergodden henter kjølevannet via en tunnel ut på 70 meters dyp i Trondheimsleia. Her er vannet svært rent og har stort sett stabil temperatur året rundt. Sjøvannet blir varmevekslet med ferskvann, og på den måten kan man benytte det direkte i marin produksjon.

Bioparken

Postsmolt

Berggylt

Rognkjeks

Ferge Aure-Hitra

Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets areal og ressurser.

Her har kysten av Nordmøre og Trøndelag allerede en solid posisjon, med mange muligheter til å være verdensledende.

Dette fordrer imidlertid at man blir mer attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Ny fergeforbindelse mellom Aure og Hitra vil i så måte være et rimelig, men avgjørende bidrag for å oppnå det som hele nasjonen og regionen vil ha nytte av.

Les mer