Haltenpipe

Tjeldbergodden får levert naturgass fra Heidrun-feltet i Norskehavet via gassrøret Haltenpipe.

Dagens kapasitet i Haltenpipe er ca. 2,2 mrd. Sm3 pr. år, hvor metanolanlegget får levert naturgass tilsvarende ca. 1/3 av transportkapasiteten.

Metanolanlegg

Metanolanlegget på Tjeldbergodden er Europas største og også det mest energieffektive metanolanlegget i verden.

Anlegget produserer over 900 000 tonn metanol pr. år, og metanolen transporteres med båt til ulike kunder, for det meste Europa, men også til kunder andre steder i verden.

Den flotte beliggenheten med gode havneforhold, samt kort avstand til Europa, gjør metanolanlegget til en stabil og effektiv leverandør for sine kunder.

Eiere: Equinor 82,01%, ConocoPhillips Skandinavia 17,99%

Gassmottaksanlegg

I tilknytning til metanolfabrikken står et mottaksanlegg for naturgass fra Heidrun. I mottaksanlegget blir trykket på gassen redusert fra 120-170 bar til 50 bar, og temperaturen blir økt til ca 50 °C før videresending til metanolfabrikken.

Eiere: Petoro (57,8 %), Equinor (19,1 %), ConocoPhillips Skandinavia (18,1 %) og Vår Energi (5 %).

Luftgassfabrikk

Luftgassfabrikken på Tjeldbergodden er Skandinavias største, og ble etablert som en følge av etableringen av metanolanlegget. Luftgassfabrikken produserer årlig 400 000 tonn oksygen, 70 000 tonn argon og 18 000 tonn nitrogen. Det som ikke blir benyttet i produksjonsanleggene på Tjeldbergodden, blir levert til eksterne kunder pr. bil.

Eiere: Equinor 50,9%, Linde Gas 37,8%, ConocoPhillips Skandinavia 11,3%