News

Kraftsamling på Tjeldbergodden

Velkommen til Kraftsamling på Tjeldbergodden onsdag 28. september 2022 kl. 10.30. Møtet er åpent for alle interesserte og det er ingen påmelding.

Read more

Nye muligheter for vekst på Tjeldbergodden og Nordlandet

Velkommen til Nordlandet Grendahus mandag 30. mai 2022. Møtet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.

Read more

Næringslivssamling og 30-årsjubileum Tjeldbergodden 28. februar 2022

Velkommen til næringslivssamling og 30-årsjubileum for Tjeldbergodden på Nordlandet Grendahus mandag 28. februar 2022. Arrangementet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.

Read more

Næringslivssamling på Tjeldbergodden 4. juni 2019

Tjeldbergodden Utvikling AS ønsker hjertelig velkommen til næringslivssamling på Nordlandet Grendahus tirsdag 4. juni 2019. Møtet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.

Read more

Veidekke vil lage utslippsfri asfalt med hydrogen

Veidekkes asfaltanlegg i Kristiansund kan bli et testanlegg for bruk av hydrogen i asfaltproduksjon. Møre og Romsdal fylke håper det kan gi økt etterspørsel for Equinor på Tjeldbergodden.

Read more

Njord Salmon vil levere to millioner storsmolt

Selskapet er fornøyd med årsresultatet for 2017 til tross for lavere produksjon av storsmolt. Nå vil de satse enda mer på å øke størrelsen på fisken og øke produksjonen.

Read more

Planlegger landbasert oppdrettsanlegg i milliardklassen på Nordmøre

SalFjord ønsker å starte storskala lakseoppdrett på Tjeldbergodden industriområde i Aure kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal.

Read more

Nordlandet i Aure – ei grend i vekst

Det er vekst på Nordlandet i Aure kommune. Blant annet så satte metanolfabrikken på Tjeldbergodden produksjonsrekord i fjor med en årsproduksjon på 944.000 tonn.

Read more

Vil bygge fullskala testanlegg for separering av naturgass i Aure

Reinertsen New Energy ønsker å bygge et fullskala testsenter for separasjon av naturgass på Tjeldbergodden i Aure.

Read more

– Dette blir et samlet teknologiløft for Midt-Norge og vi skal være en del av dette

West Elektro og Morefish etablerer miljøteknologiselskapet Greenshore. Får base i Aure og Kristiansund.

Read more