Fylkene sammen om ferge Aure-Hitra

Brevet som er underskrevet av fylkesordførerne Jon Aasen og Tore O. Sandvik, er sendt til Mørebenken, Trøndelagsbenken, kommunalkomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen.

Begge de to fylkesordførerne kan vise til enstemmige vedtak i sine fylkesting.

Se reportasje i Tidens Krav.

Andre nyheter

Njord Salmon vil levere to millioner storsmolt

10.08.2018

Selskapet er fornøyd med årsresultatet for 2017 til tross for lavere produksjon av storsmolt. Nå vil de satse enda mer på å øke størrelsen på fisken og øke produksjonen. les mer

Planlegger landbasert oppdrettsanlegg i milliardklassen på Nordmøre

06.08.2018

SalFjord ønsker å starte storskala lakseoppdrett på Tjeldbergodden industriområde i Aure kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal. les mer

Nordlandet i Aure - ei grend i vekst

08.07.2018

Det er vekst på Nordlandet i Aure kommune. Blant annet så satte metanolfabrikken på Tjeldbergodden produksjonsrekord i fjor med en årsproduksjon på 944.000 tonn. les mer