Njord Salmon vil levere to millioner storsmolt

Foto: Gustav-Erik Blaalid, Kyst.no.

Njord Salmon hadde en økning i omsetning fra 2016 til 2017, fra 53,2 millioner til 55,7 millioner kroner. Resultatet for 2017 kommer fra to produktlinjer, storsmolt av laks og berggylte, hvorav produksjon og salg av storsmolten fortsatt er selskapets hovedaktivitet.

Les reportasje på Kyst.no.

Andre nyheter

Planlegger landbasert oppdrettsanlegg i milliardklassen på Nordmøre

06.08.2018

SalFjord ønsker å starte storskala lakseoppdrett på Tjeldbergodden industriområde i Aure kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal. les mer

Nordlandet i Aure - ei grend i vekst

08.07.2018

Det er vekst på Nordlandet i Aure kommune. Blant annet så satte metanolfabrikken på Tjeldbergodden produksjonsrekord i fjor med en årsproduksjon på 944.000 tonn. les mer

Vil bygge fullskala testanlegg for separering av naturgass i Aure

24.06.2018

Reinertsen New Energy ønsker å bygge et fullskala testsenter for separasjon av naturgass på Tjeldbergodden i Aure.les mer