Næringslivssamling på Tjeldbergodden 4. juni 2019

Næringslivssamling

-med fokus på landbasert oppdrett og kompetansebehov

Tid: Tirsdag 4. juni 2019 kl. 14.00 – kl. 18.00
Sted: Nordlandet grendahus, Tjeldbergodden

Møteledere:                 Arve Goa, TBU og Svein Martinsen, Tjeldbergodden Rensefisk AS

Kl. 14.00 – kl. 14.20   Kaffe og kaker serveres

Kl. 14.20 – kl. 14.30   Velkommen

Ingunn Golmen, ordfører Aure kommune

Kl. 14.30 – kl. 15.00 Status og utviklingstrender for oppdrettsnæringen i vår region

Anders Marthinussen, daglig leder Kontali Analyse

Kl. 15.00 – kl. 16.00 Konkrete utviklingsprosjekter i regionen

Ove Martin Grøntvedt, produksjonsleder region Midt/Nordmøre Salmar

Tore Svanem, driftsleder Lerøy Belsvik, Lerøy Midt AS

Hans Ramsvik, daglig leder Salfjord AS

Tilgang på nok spesialkompetanse i en stadig økende teknologiutvikling

Mona Ledahl Rostad, kvalitetskoordinator Aqua Gen

Kl. 16.00 – kl. 16.30             Pause med matservering

Kl. 16.30 – kl. 18.00              Tilpasset utdanning for næringslivets kompetansebehov

Ole Ledahl, rektor Hemne videregående skole

Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund

Tilrettelegging av infrastruktur for å styrke konkurransekraften

Ferge Aure-Hitra – status felles utredning i regi av fylkeskommunene

Benedicte Bjerkvik, rådgiver samferdselsavdelingen Møre og Romsdal fylkeskommune

Havna – en viktig medspiller for oppdrettsnæringen

Arnt Honstad, havnesjef Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Oppsummering av dagen

Ivar Torset, næringssjef Aure kommune

Markering av ny adkomstvei til Bioparken og Industriområdet Øst

Arrangør: TBU, i samarbeid med Nordlandet Grendalag

Andre nyheter

Kraftsamling på Tjeldbergodden

16.09.2022

Velkommen til Kraftsamling på Tjeldbergodden onsdag 28. september 2022 kl. 10.30. Møtet er åpent for alle interesserte og det er ingen påmelding.les mer

Nye muligheter for vekst på Tjeldbergodden og Nordlandet

20.05.2022

Velkommen til Nordlandet Grendahus mandag 30. mai 2022. Møtet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.les mer

Næringslivssamling og 30-årsjubileum Tjeldbergodden 28. februar 2022

24.02.2022

Velkommen til næringslivssamling og 30-årsjubileum for Tjeldbergodden på Nordlandet Grendahus mandag 28. februar 2022. Arrangementet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding.les mer