Styret

Morten Grav
styreleder, Equinor

Hanne Berit Brekken
nestleder, Aure kommune

Torkil Leinum
styremedlem, Sparebank 1 SMN Invest

Synnøve Norland
styremedlem, Equinor

Bengt Endreseth
styremedlem, Møre og Romsdal fylkeskommune

Arne Braut
styremedlem, Trøndelag fylkeskommune

Odd Jarle Svanem
styremedlem, Heim kommune

Ole L. Haugen
styremedlem, Hitra kommune

Per Arne Kaarstad
styremedlem, Sodvin Holding

Eiere

42.7 %
Equinor
23.0 %
Sparebank 1 SMN Invest
8.9 %
Aure kommune
3.9 %
Møre og Romsdal fylkeskommune
3.9 %
Trøndelag fylkeskommune
3.6 %
Heim kommune
3.6 %
Hitra kommune
3.4 %
Nordmøre Energiverk AS
3.4 %
Sodvin Holding
1.6 %
ConocoPhillips Skandinavia
2.0 %
Andre

Administrasjon

Arve J. Goa – daglig leder
mob. 90 89 44 00
e-post: arve@tbu.no

Karin Torset – prosjektleder
mob. 90 60 37 73
e-post: karin@tbu.no